PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE


Patienttilfredshedsundersøgelse Thore Eriksen fra perioden 09-03-2017 - 09-06-2017

Patientdeltagelse i procent 0 100 33%

Hvor mange år har du benyttet den læge, du vurderer Under 1 år: 2 % 0 - 5 år: 33 % 6 - 10 år: 53 % 11 - 20 år: 9 % Over 20 år: 2 % Ikke oplyst: 0 % 

Aldersspænd 18-29 år: 5 % 30-39 år: 14 % 40-49 år: 19 % 50-59 år: 16 % 60-69 år: 30 % 70-79 år: 16 % 80 år og over: 0 % Ikke oplyst: 0 %

Formår lægen:

At få dig til at føle, at der er tid til dig under konsultationen Dårlig/Nogenlunde God/Meget god/Enestående Kan ikke svare/ikke relevant 100%

At vise interesse for din situation? 0 100 100%

At gøre det let for dig at fortælle om dine problemer? 0 100 100%

At inddrage dig i beslutninger? 0 100 100%

At lytte til dig? 0 100 100%

At overholde tavshedspligt og diskretion? 0 100 86%

At sørge for hurtigt at lindre dine symptomer? 0 100 88.4%

At hjælpe dig til at få det så godt, at du kan udføre dine normale aktiviteter? 0 100 90.7%

At være omhyggelig ved behandlingen af dine problemer? 0 100 100%

At undersøge dig? 0 100 100%

At tilbyde dig samtaler om dit helbred, forebyggende undersøgelser og vaccinationer? 0 100 81.4%

At forklare formålet med undersøgelser og behandlinger? 0 100 97.7%

At tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du føler dig velinformeret? 0 100 93%

At hjælpe dig til at håndtere dine følelser omkring dine helbredsproblemer? 0 100 72.1%

At hjælpe dig til at forstå betydningen af at følge lægens råd? 0 100 83.7%

At vide, hvad der er blevet sagt og gjort ved tidligere henvendelser til praksis? 0 100 97.7%

At forberede dig på, hvad du kunne forvente af hospital, speciallæge eller andre behandlere? 0 100 88.4%

Det ikke-lægelige personales hjælpsomhed? 0 100 97.7%

At få en tid, der passede dig? 0 100 100%

At få kontakt med lægepraksis i telefonen? 0 100 88.4%

At komme til at tale med lægen i telefonen? 0 100 83.7%

Ventetiden i venteværelset? 0 100 100%

At yde hurtig hjælp ved presserende sygdom? 0 100 81.4%